Category

Nieuws

Hoe een aanbesteding bij het UWV soms tot bijzondere inzichten leidt; 50 plussers vinden leuk nieuw werk!

By | Nieuws | No Comments

Ik wil weer cliënten van het UWV kunnen begeleiden naar nieuw werk. Daarom worstel ik me deze zomer door een stapel digitale formulieren heen voor een aanbesteding van het UWV. Heel veel werk. Als het op papier had gemoeten kun je rustig uitgaan van een stapel papier van een halve meter hoog.

Maar dit monnikenwerk bracht mij ook een mooi nieuw inzicht.

Het UWV wil referenties van tevreden cliënten. Ik ging in mijn archief na wie ik de laatste 3 jaar begeleid heb in 2e spoor of outplacement trajecten. Dat waren er heel wat. Maar nu ging het specifiek om geslaagde trajecten en geslaagd zijn bij het UWV trajecten die tot passend werk hebben geleid.

Wat bleek? De cliënten van boven de 50 jaar die ik de laatste jaren gecoacht heb hebben allemaal passend werk gevonden, waar ze weer met plezier aan het werk zijn!

Gek dat ik dat op deze manier moet ontdekken. Maar trots ben ik er wel op. Het kan dus toch: leuk nieuw werk vinden als je door de arbeidsmarkt al afgeschreven bent omdat je gezien wordt als oud.

ouderen

Succesvolle coaching: Schrijversdroom

By | Nieuws | No Comments

Vlak voordat ik veertig werd, wist ik het niet meer. Als jonge dertiger was ik vanuit een goed betaalde juridische baan met veel bravoure en plezier overgestapt naar de journalistiek. Zeven jaar later was ik het spoor bijster. Mijn leven was minder groots en meeslepend dan ik mij had voorgesteld (zelfs Wimbledon winnen zat er niet meer in).

In die gemoedstoestand meldde ik me in 2001 bij Mieke Vogelpoel, loopbaancoach, voor coaching. Ze gaf me inspirerende opdrachten. Ik moest bijvoorbeeld een biografie schrijven van de voorbije zes maal zeven jaren en aan het einde van de cursus mocht ik die biografie verder afmaken. Over de periode tussen 2001 en 2011 heb ik toen geschreven: ‘Heel langzaam maar gestaag begint een boek vorm te krijgen. Onze werkkamer hebben we flink verbouwd, waardoor ik nu echt een heel lekker plekje heb om te schrijven. … Drie werkdagen per week werk ik, een prettige baan.’

Inmiddels is het 2013, ben ik de vijftig gepasseerd, werk ik drie dagen per week en heeft dat boek een tastbare vorm gekregen. Op 23 november 2013 heb ik de roman ‘Brievenspoor door Java’ gepresenteerd: “Het boek dat aanvankelijk alleen in mijn eigen gedachten bestond, maar waarover ik mondjesmaat, de laatste jaren, steeds vaker ben gaan praten. Dát ik het aan het schrijven was en, pas later, waaróver het dan ging.”

Dankzij het loopbaantraject bij Mieke Vogelpoel heb ik mijn droom uitgesproken en de weg naar realisering voorzichtig geplaveid. Het resultaat is niet alleen voor mezelf leuk, maar ook voor de lezers: ‘Een oprecht boek. Heel boeiend; knap in elkaar gezet.’ (http://members.ziggo.nl/wedijkstra/reacties.html)

Naar Wimbledon blijf ik kijken, een tweede boek is mijn droom.

Wietske Dijkstra (http://members.ziggo.nl/wedijkstra/index.html), 16 december 2013

Coaching werknemer geen weggegooid geld

By | Nieuws | No Comments

In de Express, een dagblad van onze zuiderburen, wordt aandacht besteed aan een onderzoek dat de wetenschappers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Viane van de Universiteit van Amsterdam gedaan hebben.

De conclusie van dit onderzoek is dat coaching van werknemers een aanwijsbare invloed heeft op werknemers.  Er werd vastgesteld dat coaching vooral een verbetering van prestaties en vaardigheden kan bewerkstelligen, een positieve invloed kan hebben op het bereiken van doelen en invloed kan hebben op attitudes. Er werd een matige invloed van coaching vastgesteld op

welzijn en veerkracht. In het onderzoek kon niet altijd worden vastgesteld waarom de coaching positieve resultaten oplevert, hierover zou in verder onderzoek uitsluitsel gezocht moeten worden.

De onderzoekers wijzen een aantal factoren aan die mogelijk invloed hebben op het succes van een coachingstraject. Onder meer blijkt dat sommige werknemers gemakkelijker vatbaar zijn voor coaching dan andere collega’s. Een goede coaching kan, net als een succesvolle therapie, in belangrijke mate worden gelinkt aan de connectie tussen werknemer en coach. Empathie, aanmoediging en luistervaardigheden zijn voor een coach efficiënter dan de keuze voor een specifieke methode.

Toch maar een coachingstraject bij Mieke Vogelpoel?

Davids Doka Fotografie - Profiel portret LoopbaanFit-18 klein

Coach Mieke Vogelpoel

De 25-urige werkweek uit de kast?

By | Nieuws | No Comments

Werkloosheidcijfers

De werkloosheid nam volgens de CBS-cijfers in september 2013 met 2 duizend toe tot 685 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking.  Het aantal WW-uitkeringen nam in september toe tot 400 duizend. Hiermee is de stijgende trend in de werkloosheid in het algemeen minder sterk geworden. Maar tegelijkertijd is het aantal WW-uitkeringen voor 55-plussers gestegen met 1,3 procent, tot 104 duizend. Dat wil zeggen dat de WW-uitkeringen van 55-plussers ruim 25 % uitmaken van het volledige aantal WW-uitkeringen.

Terecht maken veel mensen zich zorgen over de stijgende werkloosheid in het algemeen en de jeugdwerkloosheid in het bijzonder. Schoolverlaters die niet aan het werk komen: ik heb het zelf ook meegemaakt in het onderwijs in de jaren 70 van de vorige eeuw. En we kennen de schrijnende beelden van de crisis in de jaren 80. Maar is er na de jaren 80 inderdaad een “lost generation” ontstaan van jongeren die nooit meer aan de bak zijn gekomen? Volgens mij niet. Ik geloof er dus sterk in dat als de crisis echt afneemt, de jongeren van nu snel weer nodig zullen zijn op de arbeidsmarkt. Ik raad de werkloze jongeren aan de tijd dat ze geen werk vinden te gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen, om hun kansen op de toekomstige arbeidsmarkt te vergroten.

Zorg

Mijn speciale zorg gaat uit naar de mensen van mijn eigen generatie, de 50-plussers die op grote schaal hun baan verliezen en voor wie de kans om ooit nog terug te komen op de arbeidsmarkt steeds kleiner wordt naarmate ze ouder worden. Natuurlijk zullen de meeste oudere werklozen nog recht hebben op 3 jaar WW-uitkering. Dat is een goede regeling en maakt de klap in eerste instantie minder groot. Maar na die 3 jaar houdt dat recht op WW op en vervallen de meesten in de bijstand of, in veel gevallen, in het niets. En dat terwijl het moment van pensionering steeds verder weg komt te liggen. Hierdoor ontstaat er voor veel van de oudere werklozen een gat van soms meer dan tien jaar zonder goede voorziening, terwijl de kans om ooit weer werk te vinden erg klein is. En daarnaast stopt de pensioenopbouw van de meesten ook, zodat hun perspectief op een redelijk pensioen na hun 70e jaar ook veel minder wordt.

UWV

 Ik weet dat het UWV iets aan dit het probleem gaat doen met het Actieplan 55plusWerkt. De voorzieningen van dat plan zijn echter meer van hetzelfde van wat het UWV altijd al gedaan heeft.  Bovendien zal er, als het plan zou leiden tot plaatsing van 22.500 oudere werklozen in werk zonder dat er nieuwe banen gecreëerd worden, sprake zijn van verdringing van jongere werklozen.

Mieke 1970

Mieke als werkloze feministe in de 70-er jaren

 Oplossing?

Is er dan geen oplossing die echt werkt, behalve het intensief coachen van werkloze individuen door goede loopbaancoaches, in de hoop dat die individuele coachees een passende baan zullen vinden?

In de jaren 70, toen ik nog actief was in de feministische beweging, is een oplossing bedacht voor de betere verdeling van werk tussen mannen en vrouwen. Die oplossing is de 25-urige werkweek voor iedereen, met daarnaast een gegarandeerd minimuminkomen voor iedereen. Dit werd gezien als oplossing voor het eerlijk verdelen van zorgtaken, maar ook voor de eerlijke verdeling van werk. Die eerlijke verdeling is in de toekomst zeker ook weer actueel vanwege het vele werk dat definitief verdwijnt.

Ik hoor veel mensen die wel werk hebben vaak klagen over hoe druk ze het hebben, en hoe weinig tijd ze hebben voor activiteiten naast hun werk. Tegelijkertijd ken ik heel veel mensen, die geen werk hebben en graag weer aan de slag zouden willen gaan. Ik begrijp natuurlijk dat er geen simpele oplossing bestaat voor dit probleem. Maar het oude idee van een eerlijker verdeling van werk is toch in ieder geval de moeite waard om te gaan onderzoeken.

De “koop niets nieuws maand”

By | Nieuws | No Comments

Ik hoor steeds vaker van cliënten dat zij minder te besteden hebben dan een tijdje geleden. Natuurlijk geldt dit voor de mensen die hun baan verloren hebben, maar de FNV meldde vanochtend dat ook de nog`wel werkende mensen het steeds krapper hebben. Om over de ZZPers om mij heen maar niet te spreken. Ik moet toegeven dat ook de bodem van mijn portemonnee in zicht is.

Nu is het deze oktobermaand de internationale Buy nothing new month. Ik vind dat een goed idee: de meeste mensen in Nederland hebben genoeg, en een beetje bewuster omgaan met wat je hebt en wat je koopt kan ook heel verrassend zijn!
Als je bijvoorbeeld eens je kledingkast opruimt, dan komen er vaak leuke kleren tevoorschijn die je al lang niet gedragen hebt. En hoeveel boeken in je boekenkast heb je nog niet gelezen?

Denk ook eens aan de vele tweedehands winkels. Mijn favoriete is de Emmaus winkel in Bilthoven: ik heb daar voor heel weinig geld zelfs al mooie jasjes van bekende kledingontwerpers gevonden. En dat voor niet meer dan 10 euro! Even laten stomen en de complimenten zijn niet te tellen.

Vorige week deed ik mee aan een kledingruilavond bij een goed vriendin. Vreselijk gezellig, en ik heb daar leuke schoenen en een prachtig jasje van Mart Visser gescoord. Ben tegelijkertijd een aantal kledingstukken kwijtgeraakt aan mijn vriendinnen, die er weer heel blij mee waren. En mijn kledingkast is weer opgeruimd. Heb trouwens net via Marktplaats een heel handig televisiekastje op wieltjes gekocht voor 5 euro. Via www.peerby.nl leen ik apparatuur die ik niet zou aanschaffen.

Probeer het ook eens, je kan er heel blij van worden en het kost je weinig of niets. Voor goede tips kan je terecht op www.buynothingnew.nl

Mieke

Verrassing op de zondagavond; of: Hoe ik weer optimistisch werd.

By | Nieuws | One Comment

Daan Roosegaarde
Zondagavond zonder veel verwachtingen gaan kijken naar de laatste uitzending van deze zomer van het programma Zomergasten. Gast was Daan Roosegaarde. Who the fuck……nou ja, dat bleken de meeste mensen te denken. Dom, want deze Daan is een wereld bekend ontwerper, kunstenaar, techneut….gelukkig hecht hij zelf niet aan etiketten : “de kunstenaar van nu is half dominee, half entrepeneur” zegt hij zelf.

Ik vind het, door de jaren crisis die we nu al meegemaakt, doorgemaakt hebben, inmiddels behoorlijk moeilijk om mijn optimisme te behouden. De negatieve berichten blijven je om de oren vliegen, en ook de bodem van mijn eigen portemonnee begint aardig in zicht te raken. En het lijkt of de politiek, de banken, Nederland niets van de crisis leert. Iedereen gaat verder met waar hij al mee bezig was, en zorgt daarmee dat de crisis zich alleen maar meer verdiept. Nederland uit de top vijf van topeconomieën van de wereld gezakt, hoorde ik vanmorgen op de radio. Kijk ik om me heen, dan is er oppervlakkig gezien nog weinig van te merken, alles gaat door, de terrassen zitten vol met mensen die hun prosecco of limoncello drinken. Het weer is mooi, we genieten er met z’n allen van.

Maar onder die oppervlakkige waarneming is er een andere wereld: de wereld van de vrienden die werkloos worden, failliet gaan, in de bijstand komen, hun auto verliezen, uit hun huis gezet worden. Was dit eerder een wereld die je kende van cliënten, is het nu een wereld geworden van de kring mensen om je heen.

En dan was er Daan Roosegaarde op die zondagavond op de televisie. Een leuke jongen, welbespraakt, goodlooking. Maar wat hij te vertellen had en vooral ook liet zien was nog veel leuker. Hilarische documentaire uit 1999 over de mobiele telefoon, waarmee hij aantoonde dat de mens zich snel aanpast aan de technologie die geboden wordt. Maar ook allerlei beelden van jonge mensen die bezig zijn een nieuwe wereld te ontdekken, een nieuwe manier van samenwerken ontwikkelen, een frisse blik op de wereld die die wereld zal gaan beïnvloeden en veranderen.

“Delen is het nieuwe hebben” twitterde Daan. En dat is de wereld waarin ik ook verder wil leven, met enthousiaste mensen om me heen, die in wisselende verbanden met elkaar samenwerken, delen in kleinschalige projecten, de wereld , net als in mijn jeugd, willen verbeteren. Na die zondagavond was ik opeens weer optimistisch, en zag ik licht aan het eind van de crisis.
Dank je Daan, en andere jonge inspirerende enthousiaste mensen.

Mieke Vogelpoel

Transformatiefase

By | Nieuws | No Comments

Gelezen op de Coachingskalender:
We zitten met z’n allen in een transformatiefase, die we “crisis” noemen omdat we hardleers zijn. Alles wat opgeblazen is, wat buiten zijn proporties is gegroeid, moet worden teruggebracht. Maar terugbrengen in de oorspronkelijke vorm lukt niet meer. Vergelijk het maar met een opgerekte huid. Dan ontkom je niet aan een nieuwe look, plastische chirurgie of ontzettend hard trainen. We moeten het oude loslaten en datgene wat ervoor in de plaats komt eigen maken. Al weten we niet wat dat precies is, omdat het nieuw is.

Je kunt in deze situatie niet alleen naar de bijdragen van anderen kijken; we hebben ieder ons eigen aandeel hierin. Loskomen van oude opvattingen is lastig en soms nauwelijks vrijwillig, zeker als je nut en noodzaak ervan niet ziet. Bij loskomen hoort ook ander gedrag. Hield je tot nu toe je mond als je bijdrage aan het geheel, dan is het nu noodzakelijk dat je je mond opendoet. Was je gewend te praten, dan moet je leren luisteren. Deed je het volgens de regels, dan moet je nu bepaalde regels overschrijden, zonder toestemming.

Futureland

By | Nieuws | No Comments

Futureland.
Een bezoek aan de 2e Maasvlakte met Young Imtech.
2013-05-01 18.29.28 a

1 mei: de dag van de arbeid: een goed moment om een bezoek te brengen aan een van de meest Nederlandse grote werken, de 2e Maasvlakte: nieuw land, op typisch Nederlandse manier aan de zee onttrokken.
We werden rondgeleid door Robert Kuyt, de projectdirecteur van Imtech Infra en Traffic, die in de Aannemerscombinatie TigeR, een combinatie van GMB, Dura Vermeer en Imtech de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur voor de nieuwe containerterminal van APM Terminals verzorgd.
Indrukwekkend, de 2e Maasvlakte zelf, maar ook hoe hier vormgegeven wordt aan de infrastructuur voor een van de meest moderne containerterminals. De volledige automatisering van het proces, de nieuwe, duurzame en veilige oplossingen die gekozen worden.

Voor mij is dit project en de 2e Maasvlakte een metafoor voor wat je kan realiseren als je ervoor kiest buiten de gebaande paden te gaan, als je nieuwe uitdagingen aan wil gaan en durft te denken : Ja en in plaats van ja…..maar!
Zoek je iemand die je kan stimuleren en begeleiden bij zo’n grote stap, kies dan een goede (loopbaan)coach. die je hierbij kan aanmoedigen en begeleiden.

Kwart werknemers is balans kwijt en wil ander werk.

By | Nieuws | No Comments

(Volkskrant 24 april 2013)

Meer dan een kwart van de werknemers wil binnen nu en 2 jaar een andere baan, omdat de balans tussen werk en privé zoek is. Veel medewerkers blijven echter zitten vanwege de slechte arbeidsmarkt. Dat stelt organisatieadviesbureau Hay Group op basis van een wereldwijd onderzoek, schrijft het AD.

Volgens het onderzoek heeft meer dan de helft van de Nederlandse werkgevers te weinig oog voor een goede verhouding tussen de thuissituatie en het werk. Hay Group noemt deze ontwikkeling zorgelijk.

“Dat veel werknemers overwegen over te stappen, zegt iets over de mate waarin zij zich verbonden voelen met de organisatie”, zegt Monique Sliekers van Hay Group. “Als werkgevers daar niets aan doen, kan dit leiden tot grotere ontevredenheid onder het personeel”.

Werknemers voelen duidelijk de behoefte aan balans tussen werk- en privéleven. De berichten dat steeds meer jongere werknemers last hebben van burnout geven ook aan dat er in veel gevallen iets mis is met die balans. Werkgevers kunnen zich maar beter bewust zijn van deze problematiek: veel van hun werknemers voelen zich niet meer prettige in hun werk, maar voelen zich vastzitten vanwege te weinig mogelijkheden om ander, beter passend werk te vinden. Dat betekent op dit moment minder gemotiveerde medewerkers, maar als de arbeidsmarkt weer aantrekt waarschijnlijk ook grote onrust in veel organisaties door vertrekkende medewerkers, met als bijkomend gevolg verlies van veel kennis en ervaring.

Tijd voor werkgevers om hun werk anders, beter te gaan organiseren. Tijd voor werknemers om de regie over hun eigen werk / leven zoveel als mogelijk is weer in eigen hand te nemen.

media_xl_1621450

Mijn client fietst de Alpe d’HuZes!

By | Nieuws | No Comments

Onderstaande brief van mijn cliënte Daphne Rijerse wil ik graag met jullie delen:

Dag allemaal,

Kanker… helaas komt iedereen ermee in aanraking. Een familielid, vriend, collega, kennis.. Hoe mooi zou het zijn als van deze vaak dodelijke ziekte een chronische ziekte wordt gemaakt? Met Alpe d’HuZes wordt een start gemaakt. Alpe d’HuZes inspireert en faciliteert anderen om goed, gelukkig en gezond te leven met kanker. Al het ingezamelde geld gaat naar onderzoek om van kanker een beheersbare ziekte te maken.

Samen met Team STAPsports uit Utrecht ga ik de uitdaging aan! Dit team is niet zomaar een team. Zes van de acht groepsleden zijn cliënt bij Altrecht; een grote GGZ instelling in Midden Nederland. De andere twee zijn medewerkers, en fietsen mee als vrijwilliger. Een bijzondere groep die weet wat tegenslag is, hoe het is om te vechten, en heeft ervaren hoe welkom zorg en positiviteit is. Met enthousiasme en doorzettingsvermogen gaan wij ons nu inzetten voor KWF Kankerbestrijding!

Mijn persoonlijke reden om mee te doen aan dit spektakel is het van dichtbij meemaken dat een vriendin haar moeder verloor aan borstkanker en tumoren in haar hoofd. De onzekerheid en verdriet, maar ook de wilskracht om er samen met haar omgeving iets van te maken, heeft mij erg geraakt. Voor dit gezin en vele anderen wil ik me inzetten.
Ook is Alpe d’HuZes voor mij een onderdeel van mijn re-integratietraject. Inmiddels heb ik een stageplaats Communicatie/ Social Media bij het Ronald McDonald Kinderfonds. Samen met de loopbaancoach Mieke Vogelpoel bekijk ik de mogelijkheden voor mijn werktoekomst, en word ik voorbereid op een gezond werkend leven. Na een periode van ziekte (burn-out) wil ik nu laten zien dat er ook een wereld bestaat van herstel en leren leven met de beperkingen die je hebt. Een wereld waarin je iets doet voor een ander. De afgelopen periode hebben zoveel mensen mij geholpen om beter te worden (en daar werk ik nog elke dag hard aan). Nu kan ik iets terug doen voor een ander!

Door met mijn racefiets twee keer de Alpe d’Huez te bedwingen hoop ik aandacht te genereren voor KWF Kankerbestrijding. Het is niet louter een fysieke inspanning, maar juist een geld-inzamel-actie. Hoe meer geld opgehaald wordt, hoe meer en beter onderzoek kan worden verricht.

De vraag is daarom: Help jij mee?

Via de volgende link kom je op mijn actiepagina, waar je mijn uitgebreide motivatie en blog lezen kunt lezen, en eventueel kunt doneren. 🙂
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/daphnerijerse/daphne-rijerse

Ik hoop dat jij net zo enthousiast bent als ik over dit evenement, en dat je mij wilt steunen! Mocht je nu andere tips hebben om geld op te halen, dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

Daphne Rijerse
06-24 67 98 85
dhrijerse@hotmail.com
Twitter: @dhrijerse

PS:
Hoofdsponsor worden kan al vanaf 1000 euro. De hoofdsponsor wordt met het logo op onze shirts gedrukt, wordt vermeld op de website en krijgt een mooie kaart van ons uit Alpe d’Huez. Ook komen we na afloop graag vertellen hoe het allemaal is geweest.
Natuurlijk sta ik open voor andere voorstellen.

Coaching op afstand

Vanwege coronamaatregelen is op dit moment ook coaching mogelijk via Teams.