Category

Uncategorized

3 nieuwe loopbaancoaches met het certificaat van de opleiding tot loopbaancoach van MV-Coaching

By | Uncategorized | No Comments

Ik heb bij Mieke met heel veel plezier de opleiding tot loopbaancoach gevolgd. We hebben in een kleine lesgroep gewerkt wat heel prettig is en ook veel ruimte biedt voor individuele inbreng en waar je veel van elkaar leert. De opleiding is heel intensief waarbij je theorie en praktijk mooi met elkaar combineert. Doordat ik eerst zelf de aangeboden stof heb “ondergaan”, heb ik de verschillende methodieken eerst zelf kunnen ervaren. Dat vind ik echt een pluspunt waardoor ik ook met meer zelfvertrouwen mijn oefenkandidaten kon coachen. De opleiding kent naast de groepslessen ook meerdere inter- en supervisiemomenten waardoor er veel ruimte voor zelfreflectie is. Mieke is een hele goede docent en een echte vakvrouw waar ik veel van heb geleerd. Ze heeft mij gestimuleerd om te onderzoeken wat voor soort coach ik ben en deze stijl verder te ontwikkelen. In april 2017 heb ik de opleiding afgerond. In juli ga ik bij de gemeente Amsterdam gedurende een half jaar vlieguren maken als loopbaanadviseur bij het Mobiliteitscentrum. Oók ik heb mezelf aan het roer van mijn eigen loopbaan gezet!

 

Anouk Snel
cursist 2016-2017

10 juni 2016: 2 loopbaancoaches ronden hun opleiding van MV-Coaching met succes af.

By | Uncategorized | No Comments

Janny Huisman en Mariecken Groeneveld hebben op 10 juni 2016 hun certificaat van de opleiding tot loopbaancoach van MV-Coaching behaald. Welkom als loopbaancoach in ons mooie beroep!

src=”http://www.mv-coaching.nl/nieuw/wp-content/uploads/2016/06/20160610_133314_resized-169×300.jpg” alt=”” width=”169″ height=”300″ class=”size-medium wp-image-836″ /> Janny en Mariecken tonen trots hun certificaat[/caption]Twee nieuwe loopbaancoache

Geslaagd outplacementtraject: soms gaat een deur die altijd openstond, dicht.

By | Uncategorized | No Comments

Soms gaat een deur die altijd openstond, dicht.
Een loopbaancoach kan dan behulpzaam zijn bij het loslaten, herontdekken van wat je belangrijk vindt in een baan, misschien in het hervinden van je zelf, naar een sterker bewustzijn van je kwaliteiten, je zelfvertrouwen en je mogelijkheden en kansen.
Tijdens het (gratis) intakegesprek had ik meteen een klik met Mieke. Ik was al even op weg en had met een opleiding en sollicitaties zelf al flink wat stappen gezet op weg naar een vervolg op mijn carrière als beleidsadviseur. Als 55+er met de huidige arbeidsmarkt niet echt gemakkelijk.
Mieke heeft me met haar aanpak binnen no-time net dat stukje extra gegeven: zelfbewuster, kritisch, en sterker dan ooit. Haar aanpak typeer ik als veilig, gericht op zelfbewustzijn, op ontwikkeling; op formuleren van je ambitie, je eigen voorwaarden duidelijk hebben, bemoedigend, resultaatgericht , ook tijd voor humor en met een goede balans tussen zakelijkheid en persoonlijke aandacht.
Via de weg van reflectie en onderzoek vond ik binnen 4 maanden een nieuwe baan!
L.R.

Workshop netwerken in het In Between cafe in de Bilt.

By | Uncategorized | No Comments

WP_20150504_001 WP_20150504_005

Op 4 mei 2015 gaf ik een workshop netwerken voor 55 mensen die op zoek zijn naar een baan in het In Between Café in Bilthoven, in restaurant Bij de Tijd.

Het In Between Café wordt eens per maand georganiseerd door een heel enthousiaste groep vrijwilligers. De organisatie Mens in de Bilt ondersteunt ze daarbij.

De deelnemers aan de workshop leerden zich bewust te worden van hun eigen netwerk, brachten het in kaart en gingen actief netwerken voor hun gewenste baan.

Iedereen deed erg actief mee, een geslaagde ochtend!

 

Interview in The Feather van Icares met Mieke Vogelpoel over MV-Coaching

By | Uncategorized | No Comments

icares_professional_logo

‘DE PRO’  Interview met Mieke Vogelpoel
In deze rubriek interviewen we iedere maand een professional. Deze maand Mieke Vogelpoel.
Wil je je even voorstellen?
Ik ben Mieke Vogelpoel. Ik ben 65 jaar en al 22 jaar actief als enthousiaste (loopbaan)coach. Ik werk als ZZP-er, mijn bedrijf heet MV-Coaching. DEZE MAAND – De nieuwe filters – De Pro; Mieke Vogelpoel – Jong talent: Jeffrey van Oosterhout – Nieuws
Nieuwsbrief Icares 3
Mieke Vogelpoel
Ik woon en werk in Bilthoven en coach en train voor organisaties hun medewerkers met vragen en of problemen rond werk. Ik leid ook ieder jaar een groep mensen op tot loopbaancoach.
Kan je iets meer vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?
Als ZZP-er werk ik samen met 4 collega’s in het collectief LoopbaanFIT. We werken in LoopbaanFIT zodat we elkaar kunnen inspireren en ook meer zekerheid kunnen bieden aan opdrachtgevers en grotere opdrachten kunnen aannemen.
Working 9 till 5. Kan je iets meer vertellen over hoe een werkweek of werkdag er uitziet?
Mijn werkdag/ werkweek is heel verschillend. Ik heb een mooie werkruimte thuis, waar ik mijn cliënten ontvang en ook kleine groepen train. Dus meestal ga ik om 9 uur achter mijn bureau zitten, beantwoord mijn mails en doe de nodige telefoontjes. Vanaf 10 uur ontvang ik cliënten. Gesprekken met cliënten duren 1 ½ uur en ik coach maximaal 3 mensen op een dag. Ook ga ik vaak op bezoek bij opdrachtgevers of geef workshops of trainingen op een andere locatie. Maar nog steeds vind ik mensen coachen het leukste beroep van de wereld: ik verdien er mijn geld mee, maar bij elk traject en in elk gesprek ontwikkel ik ook mijzelf.
Wat is de meest opmerkelijke, positieve (of negatieve) gebeurtenis tijdens je werk . Een moment waar je als professional blij van werd? Blij werd ik van het binnenhalen van een erg bijzondere opdracht bij de Stichting Nusantara. Dat is een stichting die 3 verpleeghuizen voor mensen met een Indische achtergrond beheert. Ik ben zelf geboren in Nederlands Indië en opgegroeid in een Indisch milieu. Samen met een collega coach die ook Indisch is ga ik bewoners van de huizen interviewen om er achter te komen welke specifieke zorgbehoefte zij hebben vanuit hun Indische achtergrond. Aansluitend gaan we de medewerkers van Nusantara coachen en trainen in het geven van cultuur specifieke Indische ouderenzorg. Heel erg leuk om vanuit je eigen achtergrond dit soort werk te gaan doen en iets te kunnen betekenen voor de oudere Indische mensen.
Zijn er nieuwe ontwikkelingen, zorgen in jouw vakgebied die je wilt delen? Als een nieuwe ontwikkeling zie ik dat steeds meer jonge mensen last krijgen van “keuzestress”: ik krijg steeds meer cliënten die een studie hebben afgerond en vervolgens niet weten wat ze willen gaan doen, of al een aantal functies hebben gehad en nog niet weten welke richting ze uit willen met hun loopbaan. Ik kom ook regelmatig mensen tegen die een studie nogal willekeurig hebben gekozen, of nog steeds vanwege overwegingen die meer van hun ouders zijn dan van henzelf. Voor deze cliënten is Icares natuurlijk een prima hulpmiddel. De klassieke “midlifecrisis” komt in mijn ervaring ook steeds vroeger: zo rond de 35. Dat zou kunnen betekenen dat in de toekomst er een nieuwe crisis kan komen rond de 50.
Wat houdt je bezig binnen de samenleving / de politiek? Wat mij bezighoudt zijn de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. De steeds groter geworden instellingen en bedrijven, die de crisis volgens mij mede hebben veroorzaakt, worden vervangen door kleinschalige bedrijven die creatief en vooruitstrevend allerlei nieuwe ideeën op de markt brengen en door hun enthousiasme de maatschappij beïnvloeden en veranderen.
Heb je nog tips over Icares Professional? Ik heb eigenlijk geen tips voor Icares Professional. Ik werk er nu een jaar mee en ben er erg enthousiast over. Maar nog belangrijker: mijn cliënten maken er enthousiast gebruik van maken, ze worden door Icares Professional op nieuwe ideeën gebracht over hun (werk)mogelijkheden.

 

Wat heb ik als werkgever of werknemer aan de nieuwe plannen van de regering?

By | Uncategorized | No Comments

De werkloosheid daalt, maar is volgens het kabinet nog steeds veel te hoog. Daarom staat het verbeteren van de werkgelegenheid centraal in de plannen van Asscher en Klijnsma.

Werkloosheid is meer dan verlies van inkomen. Het is verlies van een sociaal netwerk en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Maatregelen van het kabinet die van invloed kunnen zijn bij uw ontslag:

brugnoordhorn__large

Brug-WW.

In de miljoenennota 2014 komt het kabinet met een nieuw plan, waardoor mensen sneller aan het werk kunnen gaan: de Brug WW. De bedoeling is dat met ingang van 1 januari 2015 werklozen of met werkloosheid bedreigde werknemers kunnen worden omgeschoold met behulp van een WW-uitkering. De werkzoekende krijgt dan voor de uren dat hij of zij werkt salaris en voor de uren waarin hij of zij wordt omgeschoold WW. Op deze manier is het voor werkgevers goedkoper om iemand die nog omgeschoold moet worden voor een nieuwe functie in dienst te nemen. Zonder deze maatregel zouden werkgevers hun nieuwe medewerker gewoon loon moeten doorbetalen voor de uren dat zij omscholing krijgen.

Deze maatregel kent wel de beperking dat hij alleen geldt voor functies in sectoren waar een tekort is, bijvoorbeeld de techniek. Of er sprake is van een groeiend beroep moet blijken uit een sectorplananalyse.

 

geld

Transitievergoeding bij ontslag:
In de Wet Werk en Zekerheid die op 1 juli 2015 ingaat (mits de Eerste Kamer ermee akkoord gaat) wordt een eind gemaakt aan de kantonrechtersformule die al jaren gebruikt wordt voor het bepalen van een vergoeding bij ontslag. Deze formule gaat globaal uit van een ontslagvergoeding van 1 maandsalaris per gewerkt jaar.

De nieuwe wet is een versoepeling van het ontslagrecht.

Wordt een werknemer onvrijwillig ontslagen die (tijdelijk of vast) minimaal 2 jaar in dienst is bij een werkgever, dan is er sprake van een (financiële) transitievergoeding. Om een nieuwe baan te krijgen gebruikt de medewerker deze vergoeding voor (om)scholing naar ander werk of voor outplacement.

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Het maximum is € 75.000 of een jaarsalaris bij een inkomen hoger dan € 75.000. Afwijkingen zijn alleen mogelijk als werkgever of werknemer zeer verwijtbaar zijn aan het ontslag.

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn. Voor ieder jaar dat de werknemer op de ontslagdatum ouder is dan 50 jaar, is de transitievergoeding 1 maand per gewerkt jaar. Ook voor deze overgangsregeling geldt een maximum transitievergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000.

Er hoeft geen transitievergoeding betaald te worden in de volgende gevallen:
• Als het ontslag gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer.
• Als de werknemer nog geen 18 jaar oud is, en maximaal 12 uur werkt.
• Als werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft.
• Bij een faillissement, surseance van betaling of als een werkgver in de schuldsanering zit.

In een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden blijft het gebruik van de kantonrechtersformule wel mogelijk. Ook bij collectief ontslag kunnen werkgevers en vakbonden deze afspraken blijven maken.

 

Loopbaancoaching: niet alleen zelfonderzoek maar ook testen.

By | Uncategorized | No Comments

Loopbaancoaching: niet alleen zelfonderzoek maar ook testen.
Tijdens een loopbaancoachingtraject worden de vragen wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik door middel van zelfonderzoek door uzelf beantwoord,  met huiswerk en tijdens uitgebreide gesprekken met uw loopbaancoach.

Er zijn echter 2 vragen die door dit soort zelfonderzoek minder goed kunnen worden beantwoord, namelijk: wie ben ik en welk beroep of welke functie is geschikt voor mij. Persoonlijkheids- en beroepskeuzetesten geven antwoord op deze vragen.
Een voorbeeld van een goede persoonlijkheidstest is het Profiles prestatie-onderzoek: op basis van 30 vragen wordt in een uitgebreide rapportage beschreven wie u bent, en waar uw sterke kanten liggen.
www.profilesinternational.nl

 

De Icarestest is een beroepskeuzetest is: hiermee ontdekt u voor welke beroepen u geschikt bent. In deze test staat informatie over meer dan 3.300 beroepen, maar ook over opleidingen die nodig zijn voor deze beroepen. Daarnaast kent Icares ook een fysieke kenmerken test, waarmee u kunt nagaan welke beroepen passen bij uw fysieke beperkingen. www.icares.nl

Met testen leert u dus meer over uzelf: essentieel bij een coachingstraject waarbij u wil ontdekken wat uw volgende stap kan zijn in uw loopbaan.  Mieke Vogelpoel heeft een licentie voor de genoemde testen. Ieder coachingtraject wordt gestart met het  Profiles prestatie-onderzoek. In outplacement- en re-integratie voegt de Icares beroepskeuzetest veel toe.
Wil je meer weten over de testen en eventuele andere testen waar MV-coaching een licentie voor heeft? mail naar info@mv-coaching.nl.

Zij heeft haar droombaan gevonden!

By | Uncategorized | No Comments

Vrijdag 4 juli werd er een feestje gevierd met Rosecco op het terras van Bubbles & Blessings in Bilthoven.

Mijn kandidaat, die begin 2014 een IRO-traject (Individuele Re-integratie Opdracht betaald door het UWV) bij MV-Coaching heeft afgerond, heeft na een invalbaan van een half jaar per 1 augustus haar droombaan gevonden: Communicatiemedewerker bij Bureau Herstel van Lister (voormalig SBWU) in Utrecht.

Zij heeft communicatie gestudeerd en is door de combinatie van een drukke baan met een aanvullende studie burnout geraakt. Zij heeft serieus en hard gewerkt om te re-integreren. Tijdens haar re-integratieproces ontdekte zij dat zij haar ervaring in de GGZ graag zou willen gaan inzetten als ervaringsdeskundige. In haar nieuwe baan kan zij haar opleiding als communicatiedeskundige combineren met haar ervaringen tijdens haar burnout.

Een voorbeeld van een goede samenwerking in een re-integratietraject!

Coaching op afstand

Vanwege coronamaatregelen is op dit moment ook coaching mogelijk via Teams.