Category

Uncategorized

Terugkomdagdeel Opleiding loopbaancoach 18 april 2014

By | Uncategorized | No Comments
Deelnemers aan de opleiding tot loopbaancoach lopen het labyrinth.

Deelnemers aan de opleiding tot loopbaancoach lopen het labyrint.

Vrijdag 18 april 2014 was het terugkomdagdeel voor de deelnemers aan de opleiding loopbaancoach 2013. Christel, Debbie, Femke en Mirjam wisselden enthousiast hun ervaringen na een hal jaar loopbaancoaching uit. Daarna liepen zij buiten het labyrint, met in gedachten een toekomstvraag. Na een gezamenlijke paaslunch gingen ze allemaal de paasvakantie in met de belofte elkaar niet uit het oog te verliezen.

Verdringing van regulier werk door de vakbond?

By | Uncategorized | No Comments

Abvakabo FNV steunt je in je werk. In goede en slechte tijden, bij conflict en carrière. Met juridische hulp, invloed op je arbeidsvoorwaarden, loopbaanadvies, trainingen, belastinghulp. Deze wervende kreten zijn te vinden op de website van de vakbond Abvakabo.

De vakcentrale FNV maakt reclame voor zich zelf met: FNV komt op voor jouw belangen.

Dat klinkt mooi en is vast en zeker een aanbeveling. Maar ik twijfel er sterk aan of de FNV ook wel voor mijn belangen opkomt. Dat hoeft ook niet, want ik ben als ondernemer geen lid van de FNV, en dus ook niet van de AbvaKabo. Waarom dan toch een blog over de vakbond? Op de website van AbvaKabo en verschillende andere FNV-bonden worden leden (werknemers) er op gewezen dat het mogelijk is om als lid Abvakabo gratis een loopbaanadviesgesprek te krijgen en trainingen op loopbaangebied. Goede service, denk je. En dat klopt, voor zover het de leden betreft. Maar er klopt jammergenoeg ook iets helemaal niet:
Bij navraag onder collega-loopbaancoaches blijkt dat verschillende van hen betrokken zijn bij de loopbaanadviespraktijk op de regionale kantoren van de vakbond. Ook nog prima zou je denken. Tot je van hen hoort dat er voor het werken als loopbaancoach bij de AbvaKabo niet betaald wordt:
Goed (op posthbo-niveau) opgeleide loopbaancoaches geven aan leden van de vakbond onbetaald loopbaanadvies en/of loopbaantrainingen.

Toch apart, vooral in het licht van het feit dat de vakbonden sterk ageren tegen verdringing van betaald werk door vrijwilligerswerk, zoals dat tegenwoordig bij veel gemeentes gebeurt.

Loopbaancoaches hebben het op dit moment door de crisis erg moeilijk: velen zijn failliet gegaan of gestopt met werken als zelfstandig ondernemer. Zouden zij nu misschien actief zijn als vrijwillig loopbaanadviseur bij Avakabo-FNV?

Abvakabo, kom alsjeblieft niet alleen maar op voor je eigen leden, maar neem ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus: neem geen werk af van ons loopbaancoaches maar betaal gewoon, net als ieder andere organisatie, het loopbaanadvies voor je leden, zodat je ook ons ZZP-ers steunt in ons werk!

Mieke Vogelpoel, info@mv-coaching.nl

Noloc registratie van loopbaanprofessionals

By | Uncategorized | No Comments

noloc erkend loopbaanprofessional - kleiner JPEG bestand

 

Ik heb eigenlijk geen tijd, ik weet niet hoe het moet, ik vind het zoveel werk, ik ben al zolang coach, ik ben vergeten het systeem in te vullen…..

Verschillende dingen die ik collega loopbaancoaches de laatste tijd hoorde zeggen over de herregistratie voor hun erkenning als NOLOC loopbaanprofessional.Waarom is die herregistratie (na 3 jaar erkend loopbaanprofessional te zijn geweest) toch zo belangrijk? 

De  beroepsvereniging van loopbaancoaches Noloc voelt zich betrokken bij de kwaliteitsbewaking van het vak. Noloc heeft daarom een registratiesysteem ontworpen. Door registratie wordt objectief en voor iedereen opzoekbaar vastgesteld dat een door Noloc erkende loopbaanprofessional voldoet aan de basiskwalificaties die nodig zijn om een goed loopbaancoach te zijn. Een potentiële opdrachtgever weet daardoor dat hij, door de opdracht aan een erkende loopbaanprofessional te verstrekken, in ieder geval een vakprofessional in huis haalt. Mensen zonder beroepserkenning zijn aspirant-lid van Noloc.

Alle leden van Noloc kunnen zich registreren door het opstellen van een dossier waarin ze bewijzen leveren van hun opleiding, ervaring en ontwikkeling. Voor registratie is het nodig minimaal 3 jaar ervaring te hebben als loopbaancoach.

Noloc is 3 jaar geleden gestart met registratie. Omdat de registratie 3 jaar geldig blijft, is nu de herregistratie (opnieuw voor 3 jaar) aan de orde. Bij herregistratie wordt nagegaan of je je voldoende vakmatig hebt ontwikkeld. Dit bevordert een bewuste, persoonlijke en professionele groei van de geregistreerde loopbaanprofessionals.

De bedoeling is dat een loopbaanprofessional zich blijft ontwikkelen in het vak, door het deelnemen aan bijeenkomsten, opleidingen, het lezen van vakgerichte boeken en tijdschriften enzovoort. De loopbaanprofessional vult een overzicht in, en verzamelt hiermee PE-punten. Zijn er in die drie jaar voldoende PE-punten verzameld, dan wordt de loopbaanprofessional opnieuw voor 3 jaar geregistreerd.

Ikzelf ben ook ge(her)registreerd als erkend loopbaanprofessional. Voor mij is die registratie belangrijk, omdat ik door mij te ontwikkelen steeds beter in staat zal zijn mensen met loopbaan- en werkvragen op een adequate manier te coachen. Uiteindelijk is dat waar ik als loopbaancoach voor sta! het register van erkende Noloc loopbaanprofessionals is te vinden op de website: www.noloc.nl

 

Bruto Nationaal Geluk

By | Uncategorized | No Comments

Bruto Nationaal Geluk; Bhutan inspireert de wereld. Maarten Desmet, Lannoo, Tielt, 2013. ISBN: 978 94 014 10281.

 Bhutan, een klein  boeddhistisch koninkrijk in de Himalaya, heeft in 1972 een alternatief ontwikkeld  voor het in de westerse wereld toegepaste Bruto Nationaal Product namelijk het Bruto Nationaal Geluk (Gross National Happiness). In Bhutan wordt dit gebruikt  om het nationale (economische) beleid te bepalen.

In de inleiding beschrijft samensteller Maarten Desmet de geschiedenis van het  Bruto Nationaal Geluk in Bhutan, de Bruto Nationaal Geluk-index en de BNG-tools. Hij geeft ook de keerzijde weer: Bhutan wordt vaak geprezen als het “boeddhistisch paradijs in de Himalaya”. Ook dit paradijs kent echter zijn grenzen: de Nepalese minderheid wordt in Bhutan onderdrukt.

17 Belgische wetenschappers beschrijven vanuit verschillende disciplines onder de titel: “Bruto Nationaal Geluk bij ons” de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vertalen van het dit principe in de westerse wereld.Onderzocht wordt in hoeverre het BNG zoals het in Bhutan wordt toegepast direct over te brengen is naar onze maatschappij: er wordt in de verschillende bijdragen geconcludeerd dat er met name over de Geluk-index en de gebruikte indicatoren goed nagedacht zou moeten worden. Waarschijnlijk zal het noodzakelijk zijn dat deze indicatoren voor toepassing in onze maatschappij opnieuw geformuleerd zullen moeten worden. Ook het begrip “Geluk” is moeilijk hard te maken, want wanneer is iemand gelukkig? Dit is afhankelijk van allerlei factoren zoals cultuur, economische ontwikkeling, politieke verhoudingen. Verschillende schrijvers pleiten voor het gebruik van de term “Welzijn” in plaats van “Geluk”.

In Noord-Azië is de cultuur gebaseerd is op de filosofie van het Taoïsme, die uitgaat van een evenwicht tussen twee polariteiten, yin en yang. Volgens het Taoïsme is het de interactie tussen yin en yang die de werkelijkheid schept. Westerlingen denken zoals Aristoteles volgens de lineaire causaliteit: oorzaak en gevolg. Om het BNG als meetinstrument te kunnen gaan gebruiken zal  bewustwording van interconnectiviteit  (wederzijdse verbinding )nodig zijn.  De conclusie die de schrijvers delen is dat het zeker de moeite waard zou zijn om het BNG te bestuderen en serieus te nemen. 

Bruto Nationaal Geluk is een zeer leesbaar boek, dat nieuwe inzichten geeft in hoe de westerse wereld om kan gaan met de economische crisis en de crisis kan gebruiken als aanleiding om serieus te werken aan fundamentele veranderingen.

 Bruto Nationaal Geluk

Coaching op afstand

Vanwege coronamaatregelen is op dit moment ook coaching mogelijk via Skype.