Het Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties  (FLOW) heeft voor medewerkers van woningcorporaties de Loopbaanwijzer ontwikkeld.

Alle medewerkers van woningcorporaties kunnen deze Loopbaanwijzer invullen, en krijgen daarmee een goed beeld van hun (loopbaan)ontwikkelingsmogelijkheden.

De Loopbaanwijzer is te vinden via de website van FLOW (www.flowweb.nl).

Volgens de CAO Woondiensten hebben medewerkers van corporaties, in aanvulling op de Loopbaanwijzer, recht op 2 loopbaangesprekken. Mieke Vogelpoel Coaching is een van de coachingsbureaus bij wie die gesprekken gevoerd kunnen worden.

Bel voor informatie over onze aanpak en een afspraak 030-2888516 of 06-22058224.