Werken is niet leuk meer:
Ga je vaak met het lood in je schoenen naar je werk? Wil je graag een andere functie of baan? Loop je telkens tegen dezelfde problemen aan in je werk? Kan je, door ziekte of beperkingen, je werk niet meer doen? Word of ben je ontslagen?

In al deze gevallen kan loopbaancoaching je helpen.

  1. Loopbaancoaching.

Als je je huidige functie niet meer passend vindt, of je hebt je plezier in je werk verloren, dan is persoonlijke en/of loopbaancoaching op zijn plaats. In deze coaching zoek je uit wat je probleem is, hoe je met dit probleem kan omgaan en hoe je op een positieve manier verder kan in je huidige baan. Of je zoekt uit welke talenten je hebt en welke kanten je met die talenten op kunt.

  1. Re-integratiecoaching 1e en 2e spoor.

Als je ziek bent geworden en daardoor tijdelijk niet kunt werken, dan gaat de Wet Poortwachter in werking. Dat betekent dat je werkgever een aantal rechten en plichten heeft, maar jijzelf ook. Het UWV controleert of jullie je aan de wet houden.

Re-integratiecoaching 1e spoor is coaching gericht op het gezond terugkeren in je eigen functie of bij je eigen werkgever in een andere functie. De coaching wordt betaald door je werkgever.

Re-integratiecoaching 2e spoor is coaching gericht op een nieuwe baan bij een andere werkgever. Het 2e spoor komt aan de orde als het niet mogelijk is terug te keren in je eigen baan, of bij je huidige werkgever in een andere functie. Als je langer dan een jaar ziek bent, dan schrijft de wet poortwachter voor dat je sowieso re-integratiecoaching 1e en 2e spoor aangeboden moet krijgen door je werkgever.

De duur en intensiteit van re-integratiecoaching is afhankelijk van wat jij nodig hebt om weer gezond aan het werk te kunnen gaan. Re-integratiecoaching gebeurt in nauw overleg met je werkgever en de arbo-arts.

  1. Outplacement.

Je bent boventallig verklaard of je bent ontslagen. Je werkgever biedt je een outplacementtraject aan. Een outplacementtraject bestaat uit 3 fasen:

Fase 1: Afscheid van je oude baan, verwerking van het verlies, o.a. door biografisch werken.

Fase 2: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Resultaat van deze fase is een loopbaanplan.

Fase 3: Het vinden van een nieuwe, leuke, passende functie. In deze fase leer je netwerken en solliciteren en maak je gebruik van je eigen netwerk en van het netwerk van de loopbaancoach.

Persoonlijke coaching:
Coaching helpt je verder. Samen met jou maak ik een plan van aanpak, stellen we het aantal gesprekken van 1 1/2 uur vast en bepalen we het gewenste resultaat van de coaching. Dit bespreken we in een driegesprek (met je leidinggevende). Op basis van je plan ga je aan het werk. Omdat je het resultaat duidelijk geformuleerd is, kunnen we aan het eind van de coaching bepalen of het gewenste resultaat is gehaald. Hierover hebben we (op verzoek) een driegesprek met je leidinggevende.

Maatwerk:
Coaching is maatwerk en het is een doorgaand proces: na de coaching gaat de ontwikkeling door.

Zijn wie je bent

Avontuurlijke reis:
Coaching door Mieke Vogelpoel is een avontuur: je maakt een reis door je leven tot nu toe, in het heden en naar de toekomst. Het is persoonlijk en concreet. Het is warm en veilig.

Hoeveel tijd kost een coachingstraject?
Coaching gebeurt in persoonlijke gesprekken van 1 1/2 uur.  Je krijgt huiswerk mee en oefeningen. Je gaat zelf hard aan het werk. Een coachingstraject duurt minimaal 5 gesprekken, eenmaal per week of veertien dagen. Meestal is het maximum 10 gesprekken, maar bij re-integratie of outplacement kan het ook een half jaar of langer duren.

Actie: Wil je gecoacht worden, maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek op korte termijn.