Werken is niet leuk meer:
Ga je vaak met het lood in je schoenen naar je werk? Wil je graag een andere functie of baan? Loop je telkens tegen dezelfde problemen aan in je werk? Kan je, door ziekte of beperkingen, je werk niet meer doen? Word of ben je ontslagen?

Persoonlijke coaching:
Coaching helpt je verder. Samen met jou maak ik een plan van aanpak, stellen we het aantal gesprekken van 1 1/2 uur vast en bepalen we het gewenste resultaat van de coaching. Dit bespreken we in een driegesprek (met je leidinggevende). Op basis van je plan ga je aan het werk. Omdat je het resultaat duidelijk geformuleerd is, kunnen we aan het eind van de coaching bepalen of het gewenste resultaat is gehaald. Hierover hebben we (op verzoek) een driegesprek met je leidinggevende.

Maatwerk:
Coaching is maatwerk en het is een doorgaand proces: na de coaching gaat de ontwikkeling door.

Zijn wie je bent

Avontuurlijke reis:
Coaching door Mieke Vogelpoel is een avontuur: je maakt een reis door je leven tot nu toe, in het heden en naar de toekomst. Het is persoonlijk en concreet. Het is warm en veilig.

Hoeveel tijd kost een coachingstraject?
Coaching gebeurt in persoonlijke gesprekken van 1 1/2 uur.  Je krijgt huiswerk mee en oefeningen. Je gaat zelf hard aan het werk. Een coachingstraject duurt minimaal 5 gesprekken, eenmaal per week of veertien dagen. Meestal is het maximum 10 gesprekken, maar bij re-integratie of outplacement kan het ook een half jaar of langer duren.

Actie: Wil je gecoacht worden, maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek op korte termijn.