Training VITAAL DOCENTSCHAP; hoe houd ik plezier in mijn werk als docent?

 Waarom is deze training belangrijk?

Volgens cijfers van het CBS en TNO had in 2014 één op de zeven werknemers in Nederland burnoutklachten. Het onderwijs is hierbij koploper: in 2014 had één op de vijf medewerkers te maken met burnoutklachten. Deze klachten zijn onder meer toe te schrijven aan de hoge werklast en de hoge mate van emotionele betrokkenheid die werken in het onderwijs met zich meebrengt. Uitvalcijfers door ziekte in het onderwijs in 2015: in het VO 4,9 %, in het PO 6,5 %. Het landelijk gemiddelde onder alle werknemers in Nederland is 3,8 %.

Op 21 januari 2017 sprak Laura McInerney, docent en journalist in Groot-Brittannië, op de tweede Researched-onderwijs conferentie over perfectionisme en het beroep van docent. Haar conclusie: veel docenten zijn perfectionisten en juist die mentaliteit zorgt ervoor dat velen het op den duur niet redden. Leraar is geen normaal beroep. Wie kiest ervoor om na zo’n twintig jaar op school te hebben gezeten, de wereld de rug toe te keren en terug te gaan naar het klaslokaal? En dan ook nog eens zes uur per dag, vijf dagen per week op te treden? De meeste docenten doen ontzettend hun best, maar vinden zelf dat ze het nooit goed genoeg doen met als gevolg dat ze een groot risico op burnoutklachten krijgen. In Nederland stop 30 % van de net afgestudeerde leraren binnen vijf jaar, 15- 20 % al na één jaar. (Uit: Didactief, maart 2017).

Is dit alles te voorkomen of te herstellen?

Wij denken van wel. Ook docenten kunnen leren om te gaan met hun eigen perfectionisme. Ook docenten kunnen leren grenzen te stellen en hun motivatie en inspiratie tijdens het werk te behouden, zonder ziek te worden.

 

 Wat gebeurt er in de training VITAAL DOCENTSCHAP?

De ondertitel van de training geeft het al aan: docenten leren hoe ze het plezier in hun werk kunnen behouden.

In een training van 3 dagen gaan deelnemende docenten door het schrijven van hun eigen autobiografie terug naar de inspiratiebronnen, principes en motivatie waarmee zij destijds gekozen hebben voor het onderwijs. Vervolgens kijken zij naar hun huidige situatie, en stellen vast wat hun problemen zijn en wat zij in de training willen oplossen. Vanuit de individuele probleemstelling wordt een gezamenlijke probleem vastgesteld. Welke principes werken nog wel, en welke niet meer? Welke nieuwe inspiratiebronnen kunnen ingezet worden? Welke nieuwe skills kunnen ingezet worden om beter te functioneren? De training wordt na 3 dagen afgesloten met het maken van een visueel persoonlijk veranderplan,  na de training ben je in staat je veranderplan te presenteren aan collega’s en leidinggevende.

Tussen dag 2 en dag 3 is er een maand om het geleerde ook daadwerkelijk in de onderwijspraktijk toe te passen. Tijdens en na de training is individuele coaching mogelijk.

De training kan gegeven worden aan docenten in het Primair en het Voortgezet Onderwijs.

Naast het trainen van docenten worden ook de leidinggevenden op de verschillende niveaus in het onderwijs getraind in het op een nieuwe manier om te gaan met hun bevlogen docenten.

 Wat is speciaal aan deze training?

Zowel de eigen inbreng van de deelnemers als generieke kennis en ervaring staan centraal. Er wordt ingespeeld op de behoefte van de deelnemer.

Door uit te gaan van de autobiografie van de deelnemers kan de training de start zijn van diepgaande verandering, waardoor docenten na de training hun beroep blijvend vitaal kunnen uitoefenen.

In het licht van verplicht langer doorwerken en een (dreigend) tekort aan jonge docenten is deze training een waardevolle investering die zich dubbel en dwars terugverdient, zowel voor de deelnemer als voor de organisatie.

Door wie?

De training is ontworpen door specialisten uit de praktijk van onderwijs en training en coaching. De combinatie van deze 2 terreinen garandeert kennis en ervaring die van toegevoegde waarde zijn.

Mieke Vogelpoel is 24 jaar (loopbaan)coach en trainer en is NOLOC-erkend. Haar bedrijf heet MV-Coaching. Zij is  haar loopbaan gestart als onderwijzeres in het kleuteronderwijs en heeft, naast ervaring in het bedrijfsleven en de non-profit, veel ervaring als coach en trainer in het PO, MBO en HBO. Zij leidt ieder jaar een groep loopbaancoaches op. Email: info@mv-coaching.nl

Jaap Scholtens is sedert 1978 werkzaam in het onderwijs. Hij is als docent aardrijkskunde en godsdienst verbonden aan Arcus ISG in Lelystad. Naast docent is hij vakcoach en heeft hij jarenlang  de functie van schoolopleider aan de genoemde school vervuld. Hij heeft 15 jaar ervaring in het opleiden van mensen voor de functie van schoolcounsellor. Jaap is lid van de VELON, KNAG en VDGL. Email: scholtensjaap@gmail.com