Wat heb ik als werkgever of werknemer aan de nieuwe plannen van de regering?

By oktober 9, 2014Uncategorized

De werkloosheid daalt, maar is volgens het kabinet nog steeds veel te hoog. Daarom staat het verbeteren van de werkgelegenheid centraal in de plannen van Asscher en Klijnsma.

Werkloosheid is meer dan verlies van inkomen. Het is verlies van een sociaal netwerk en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Maatregelen van het kabinet die van invloed kunnen zijn bij uw ontslag:

brugnoordhorn__large

Brug-WW.

In de miljoenennota 2014 komt het kabinet met een nieuw plan, waardoor mensen sneller aan het werk kunnen gaan: de Brug WW. De bedoeling is dat met ingang van 1 januari 2015 werklozen of met werkloosheid bedreigde werknemers kunnen worden omgeschoold met behulp van een WW-uitkering. De werkzoekende krijgt dan voor de uren dat hij of zij werkt salaris en voor de uren waarin hij of zij wordt omgeschoold WW. Op deze manier is het voor werkgevers goedkoper om iemand die nog omgeschoold moet worden voor een nieuwe functie in dienst te nemen. Zonder deze maatregel zouden werkgevers hun nieuwe medewerker gewoon loon moeten doorbetalen voor de uren dat zij omscholing krijgen.

Deze maatregel kent wel de beperking dat hij alleen geldt voor functies in sectoren waar een tekort is, bijvoorbeeld de techniek. Of er sprake is van een groeiend beroep moet blijken uit een sectorplananalyse.

 

geld

Transitievergoeding bij ontslag:
In de Wet Werk en Zekerheid die op 1 juli 2015 ingaat (mits de Eerste Kamer ermee akkoord gaat) wordt een eind gemaakt aan de kantonrechtersformule die al jaren gebruikt wordt voor het bepalen van een vergoeding bij ontslag. Deze formule gaat globaal uit van een ontslagvergoeding van 1 maandsalaris per gewerkt jaar.

De nieuwe wet is een versoepeling van het ontslagrecht.

Wordt een werknemer onvrijwillig ontslagen die (tijdelijk of vast) minimaal 2 jaar in dienst is bij een werkgever, dan is er sprake van een (financiële) transitievergoeding. Om een nieuwe baan te krijgen gebruikt de medewerker deze vergoeding voor (om)scholing naar ander werk of voor outplacement.

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Het maximum is € 75.000 of een jaarsalaris bij een inkomen hoger dan € 75.000. Afwijkingen zijn alleen mogelijk als werkgever of werknemer zeer verwijtbaar zijn aan het ontslag.

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn. Voor ieder jaar dat de werknemer op de ontslagdatum ouder is dan 50 jaar, is de transitievergoeding 1 maand per gewerkt jaar. Ook voor deze overgangsregeling geldt een maximum transitievergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000.

Er hoeft geen transitievergoeding betaald te worden in de volgende gevallen:
• Als het ontslag gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer.
• Als de werknemer nog geen 18 jaar oud is, en maximaal 12 uur werkt.
• Als werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft.
• Bij een faillissement, surseance van betaling of als een werkgver in de schuldsanering zit.

In een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden blijft het gebruik van de kantonrechtersformule wel mogelijk. Ook bij collectief ontslag kunnen werkgevers en vakbonden deze afspraken blijven maken.

 

Mieke Vogelpoel

About Mieke Vogelpoel

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Coaching op afstand

Vanwege coronamaatregelen is op dit moment ook coaching mogelijk via Teams.